6. TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM: PROJEKTZÁRÁS, PROGRAM ÉRTÉKELÉS

Projektzaro.2023.05.18.jpg

A KözösségÉpítő Kecskemét Helyi Közösség Helyi Akciócsoport munkaszervezete 2023. május 18-án rendezte meg projektzáró tájékoztató fórumát Kecskeméten a Városháza dísztermében. A rendezvény első programja a Mátyás Király Citerazenekar ünnepi műsora volt. A fórumot Engert Jakabné, Kecskemét Megye Jogú Város alpolgármestere nyitotta meg. Az alpolgármester elmondta, hogy a kecskeméti CLLD program 2017 év végén indult, és 2023. júniusában fog befejeződni. A konzorciumi formában működő Helyi Akciócsoportnak a Városi Szociális Közalapítvány a vezetője. A HACS 750 millió forintnak megfelelő forrás felhasználására tervezte meg a Helyi Közösségi Fejlesztési Startégiáját, melyből 500 millió forintot az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 250 millió forintot pedig az Európai Szociális Alap biztosított. A konzorcium 5 helyi pályázatot hirdetett meg 2019 és 2020 években. A rendelkezésre álló 387,5 millió forint ERFA forrásokból Széchenyivárosban és Hunyadivárosban került felújításra és bővítésre egy-egy közösségi ház, továbbá elkészült Kósafaluban egy új játszótér és felújításra került a egy közösségi tér Széchenyivárosban, melyet Szarvas térként ismer a lakosság. A program ESZA forrásaiból 24 helyi civil szervezet valósította meg a projektjét, 250 millió forint támogatásból. A finanszírozott közösségépítő pályázatok megvalósításai 2023 március végére befejeződtek. Az elmúlt 3 évben 366 program több mint 800 közösségfejlesztő eseménye valósult meg Kecskeméten. A megnyitót követően a részvevőket Horváth Attiláné, a KözösségÉpítő Kecskemét Helyi Közösség konzorciumi elnöke köszöntötte, elmondta, hogy a tájékoztató fórum már a 6. és egyben az utolsó, amit a Városi Szociális Közalapítvány szervezett a CLLD megismertetésére. A konzorciumvezető eredményesnek értékelte a program megvalósítását. A köszöntőt követő első tájékoztató a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósításáról és az elért eredményekről szólt, melyet Németh Péter István, a CLLD munkaszervezet vezetője tartott. A stratégiai célok eléréséről szóló előadását követően Molnár Szilárd szakértő mutatta be „A társadalmi aktorok integrációjának definiálása a megerősödő gazdasági környezetben" című tanulmányt, mely a civil szervezetek projektmegvalósításának tapasztalatait dolgozta fel. A fórum a CLLD ERFA és ESZA kisprojektek bemutatásával folytatódott. Balogh Zoltán irodavezető a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztéspolitikai Osztályáról bemutatta a közösségi házak projektjeit, melyeknek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata volt a projektgazdája. Az építési beruházásokról szóló tájékoztatást követően a Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Közhasznú Alapítvány projektmegvalósításának tapasztalatait Laczkó-Zsámboki Angéla önkéntes munkatárs mondta el. Az alapítvány prezentációja után Szabó Lajos kuratóriumi elnök számolt be a Muzsikál az Erdő Alapítvány kisprojektjéről, melyet Hajdrik Doroti prezentációja követett a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér projektjéről. A kisprojekt bemutatók záró előadása a „Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény" Közalapítvány projektbemutatója volt, melyet Szilágyi Áron kuratóriumi elnök adott elő.

A CLLD Projektzáró Tájékoztató Fórum előadásainak prezentációi letölthetők és megtekinthetők honlapunkról az alábbi linkekről:

TÁJÉKOZTATÓ A HKFS MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A CLLD PROGRAM EREDMÉNYEIRŐL

CLLD TANULMÁNY BEMUTATÁSA

PROJEKTBEMUTATÓ KÖZÖSSÉGI HÁZAK Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

PROJEKTBEMUTATÓ Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Közhasznú Alapítvány

PROJEKTBEMUTATÓ Muzsikál az Erdő Alapítvány

PROJEKTBEMUTATÓ Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér

PROJEKTBEMUTATÓ "Kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény" Közalapítvány

GALÉRIA