Projektleírás

Pályázat címe: KözösségÉpítő Kecskemét

Azonosító szám: TOP-7.1.1-16-2017-00112

Kedvezményezett: Városi Szociális Közalapítvány

Támogatási összeg: 112.500.000 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Támogatási alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)

Megvalósítási időszak: 2017.12.01-2022.03.31.

 

A projekt keretében a 2016. évben 13 alapító taggal létrehozott és regisztrált Helyi Akciócsoportnak, a KözösségÉpítő Kecskemét Helyi Közösségnek a megbízásából a Városi Szociális Közalapítvány, mint a konzorciumi formában megalakított Helyi Akciócsoport vezetője és munkaszervezete koordinálja a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítását.

Kecskemét az elmúlt időszakban - nemzetközi szinten is kiemelt autóipari beruházásai által - Magyarország egyik legmeghatározóbb ipari, ezzel együtt az ország bevételeinek igen jelentős hányadát adó településsé vált, ahol a szükséges létszámú munkaerő biztosítása kiemelt feladat. Ezért a fiatalok megtartása, azok helyi identitásának erősítése a projekt egyik fő feladata. A Konzorcium Kecskemét egész területét lefedő akcióterületet alakít ki, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) keretében megvalósuló beavatkozások sikere érdekében.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból finanszírozott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia célja a Kecskemét területét lefedő helyi akcióterületen a meglévő és új kulturális és közösségi terek kialakításának és fejlesztésének elősegítése. Továbbá ehhez kapcsolódóan olyan beavatkozások megvalósítása, melyek hosszú távon, fenntartható módon biztosítják a helyi kulturális értékek reprezentálását. A stratégia végrehajtása pályázati eljárás keretében kiválasztott projektek támogatásával valósul majd meg.

A HKFS megvalósítására rendelkezésre álló 750 millió forint forrásból, 637,5 millió forint használható majd fel a pályázati eljárásban kiválasztott helyi projektek megvalósítására, és jelen pályázat keretében 112,5 millió forint ERFA forrás fordítható működésre.

A TOP-7.1.1-16-2017-00112 azonosító számú, „KözösségÉpítő Kecskemét” című, az ERFA által támogatott pályázat kedvezményezettje a Városi Szociális Közalapítvány. Utóbbi a KözösségÉpítő Kecskemét Helyi Közösség konzorciumvezetője és munkaszervezete, felel a közösségvezérelt helyi fejlesztések (HKFS) megvalósításáért. Továbbá ellátja mindazon koordinációs és adminisztrációs feladatokat, amelyeket a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága előír a támogatott helyi szervezetek részére.

Kapcsolódó dokumentumok