4. TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM: A HARMADIK SZAKASZ NYERTES TÁMOGATÁS-IGÉNYLŐINEK BEMUTATÁSA

 

 A TOP-7.1.1-16-H-112-4 kódszámú „Közösségépítő civil tevékenységek támogatása" című TOP CLLD helyi felhívás első szakaszában nyertes támogatást igénylők bemutatása történt meg 2020. szeptember 10-én, csütörtökön az Agórában. Az eseményen Horváth Attiláné konzorciumvezető adta át a nyertes pályázóknak az erről szóló oklevelet.

A KözösségÉpítő Kecskemét Helyi Közösség a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítására 4 db TOP CLLD helyi felhívást tett közzé 2019. évben, melyek összesen 637,5 millió forint Európai Uniós támogatás igénybevételét teszik lehetővé Kecskeméten. A forrásokat pályázati eljárásban kiválasztott helyi projektek megvalósítására lehet felhasználni, melyből 387,5 millió forint támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), és 250 millió forint támogatást az Európai Szociális Alap (ESZA) biztosít.

A HACS által 2019 évben meghirdetett felhívásokra 39 db támogatási kérelem érkezett be a CLLD program konzorciumát vezető, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Városi Szociális Közalapítványhoz. A benyújtott kérelmek közül 4 db ERFA és 35 db ESZA források felhasználása tárgyú volt.

Emlékeztetőül:

A TOP CLLD ERFA forrásokra beérkezett kérelmek közül mind a 4 db projekt megvalósítását támogatta a helyi akciócsoport. A CLLD program keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 127,5 millió forintot fordíthat a Széchenyivárosi Közösségi Ház kialakítására, és az Önkormányzatnak 127, 5 millió forint vissza nem térítendő forrás áll rendelkezésre a Hunyadivárosi Közösségi Ház bővítésére. A két közösségi ház fejlesztése a kecskeméti CLLD program két kiemelt fejlesztése, kulcsprojektje. A CLLD ERFA forrásokból 2 db közterület is megújulhat a városban, a Kósa faluban a Számadó utca és Nyereg utca találkozásánál kerül kialakításra új játszótér 15 millió forint TOP CLLD forrás felhasználásával Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat projektjeként és 117,5 millió forint elnyert támogatásból újulhat meg a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft beruházásaként a széchenyivárosi közösségi tér a Széchenyivárosi Közösségi Ház szomszédságában. Az ERFA projektekről a HACS Helyi Bíráló Bizottsága 2019. júliusában döntött, a támogatási kérelmeket 2020. februárjában az Irányító Hatóság is jóváhagyta, mind a négy beruházás Támogató Okirattal rendelkezik, megvalósítás alatt állnak.

A CLLD programban a rendezvények és szakmai programok támogatására a 2019. június 5-én meghirdetett TOP-7.1.1-16-H-112-4 kódszámú „Közösségépítő civil tevékenységek támogatása” című TOP CLLD helyi felhívás nyújtott lehetőséget.

A helyi civil szervezet részére meghirdetett pályázatra 250 millió forint ESZA alapból biztosít vissza nem térítendő forrás állt rendelkezésre a CLLD program keretében. A közösségépítő civil tevékenységek támogatására 20 db helyi támogatási igényt nyújtottak be kecskeméti civil szervezetek 2019. október 15-ig az első bírálati szakaszban 261 millió forint értékben. Az ESZA források túligénylése miatt a helyi pályázati felhívás felfüggesztésre került az elmúlt év végén. A 2019. őszén beérkezett kérelmek közül 16 db projektet javasolt támogatásra alkalmasnak a HACS Helyi Bíráló Bizottsága 2020. februárjában összesen 203 millió forint pályázati forrás felhasználására. Az első szakaszban támogatott civil projektjavaslatok jelenleg az Irányító Hatóság végső jóváhagyására várnak. A fennmaradó 47 millió forint ESZA forrásra 2020. május 4-ig lehetett ismételten kérelmet benyújtani a Helyi Akciócsoporthoz. Az április hónapban újra nyitott CLLD felhívásra 15 db kérelem érkezett 104 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokból 12 db szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt csak a legmagasabb pontszámú első 7 db támogatási kérelem kaphatott támogatásra javasolt minősítést összesen 44,5 millió forint összegben a Helyi Akciócsoporttól.

A most ünnepelt eredményes részvétel a pályázati folyamatban a helyi döntéseken alapszik, mely a támogatásigénylés első fordulójának lezárását jelenti. A nyerteseknek most 30 napon belül kell a kérelmüket az EPTK rendszerében benyújtani (második forduló). A támogatási kérelmekről a végső döntést az Irányító Hatóság fogja meghozni. A második forduló benyújtási határideje a 7 db helyben támogatott civil szervezetnek 2020. szeptember 30.

A nyertes civil szervezetek:

IDE kattintva megtekinthetik az eseményről szóló képgalériát!