TÁJÉKOZTATÁS HELYI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS FELFÜGGESZTÉSÉNEK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

A KözösségÉpítő Kecskemét Helyi Közösség Széchenyi 2020 keretében megjelent „Közösségépítő civil tevékenységek támogatása" című TOP-7.1.1-16-H-112-4 kódszámú TOP CLLD helyi felhívás 5.3 számú pontját 3/2020. (III.09.) számú határozatával módosította az alábbiak szerint.

„5.3. A támogatás mértéke, összege

  a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3000000 Ft, maximum 15000000 Ft az első és második szakasz zárásáig benyújtott támogatási kérelmek esetén, és minimum 3000000 Ft, maximum 8000000 Ft a harmadik szakasz zárásáig benyújtott kérelmek esetén.

  b) A támogatás maximális mértéke nem állami támogatásnak minősülő fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 100 %-a.

A csekély összegű támogatás kategória alkalmazása esetén:

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-a.

A harmadik szakasz zárásáig a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 46 993 246 Ft."

A KözösségÉpítő Kecskemét Helyi Közösség fenti módosítással egy időben megszünteti a helyi felhívás felfüggesztését, újra lehetőséget biztosít helyi támogatási kérelmek benyújtására, a harmadik szakaszban rendelkezésre álló 46 993 246 Ft igényelhető támogatási keretösszeg igénylésére.

A helyi kérelmek benyújtásának határideje: 2020. május 4.

A módosítás és a felfüggesztés megszüntetése 2020. április 2-ától, a közzététel napjától hatályos.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK