Tájékoztatás helyi felhívás felfüggesztéséről

A KözösségÉpítő Kecskemét Helyi Közösség a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Közösségépítő civil tevékenységek támogatása" című TOP-7.1.1-16-H-112-4 kódszámú TOP CLLD helyi felhívást 2019.11.06. hatállyal felfüggeszti.

A KözösségÉpítő Kecskemét Helyi Közösség Konzorciumi Gyűlésének 3/2019. (X.29.) számú határozata alapján a TOP-7.1.1-16-H-112-4 kódszámú „Közösségépítő civil tevékenységek támogatása" című helyi felhívás felfüggesztésre került a rendelkezésre álló támogatási keretösszeg várható kimerülése miatt, figyelemmel arra, hogy az első bírálati szakaszban beérkezett helyi támogatási kérelmek támogatási igénye meghaladja a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeget. A felfüggesztés a közzétételt követő 8. naptól, 2019.11.06-tól hatályos.