MEGHÍVÓ A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETE KISKERT PROGRAMJÁRA – KECSKEMÉT-KATONATELEP MATHIÁSZ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA