MEGHÍVÓ A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETE KISKERT PROGRAMJÁRA – BORBÁS