MEGHÍVÓ A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETE ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI PROGRAMJÁRA