MEGHÍVÓ A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETE ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI PROGRAMJÁRA – MATHIÁSZ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA