MEGHÍVÓ A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETE BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAMJÁRA – MATHIÁSZ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA