MEGHÍVÓ A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETE BALESET-MEGELŐZÉSI PROGRAMJÁRA – VACSI KÖZ, GUBA PARK