ELINDULT A CIVIL PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA

Kilenc kedvezményezett civil szervezet kezdhette meg a CLLD program keretében támogatott projektjének megvalósítását Kecskeméten a napokban.

A „Közösségépítő civil tevékenységek támogatása" című TOP-7.1.1-16-H-112-4 kódszámú TOP CLLD helyi felhívás első, 2019. október 15-én zárult értékelési szakaszáig beadott helyi támogatási kérelmek közül a KözösségÉpítő Kecskemét Helyi Közösség által támogatott 16 db pályázóból 9 db civil szervezet kapta meg 2020. október 19-én a Támogatói Okiratát a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságától.

Az érintett civilek kivétel nélkül a projektmegvalósítást a Támogatói Okirat hatályba lépésével kezdték meg, így számukra a következő legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre projektjük fizikai befejezésére.

Az első értékelési szakaszban még támogatott további 7 db szervezet projektjének szerződéskötése jelenleg folyamatban van, az érintettek várhatóan még november hónapban megkapják Támogatói Okirataikat.

A CLLD program megvalósításában részt vevő, már Támogatói Okirattal rendelkező civil szervezetek a következők:

• Kamra-túra Homokháti Gazdák Egyesület,

• Európa Jövője Egyesület,

• Autista Gyermekekért Egyesület,

• Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége,

• Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér,

• Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete,

• Szent Erzsébet Alapítvány,

• "Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény" Közalapítvány,

• Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány.